NL EN
DONEER NU!

Maatschappelijke en private kosten alcoholgebruik 4,2 tot 6,1 miljard euro

21 januari 2019

Uit een nieuwe kosten-baten analyse blijkt dat in 2013 de totale netto kosten van alcoholgebruik in Nederland 4,2 tot 6,1 miljard euro bedroegen. In dat cijfer zitten ook de private kosten, zoals die van voortijdige sterfte en verlies van kwaliteit aan leven. Kijken we alleen naar de maatschappelijke kosten dan komen we uit op netto ongeveer 2,3 tot 4,2 miljard euro. Het gaat dan om zaken als lagere arbeidsproductiviteit en de kosten van politie, justitie en verkeersongevallen. De baten van alcoholgebruik zijn bijvoorbeeld de accijnsinkomsten voor de overheid.

Het gaat om een herziene versie van een onderzoek van het RIVM en drie andere organisaties uit 2016. In de kostenschattingen is het welzijn dat mensen bij het drinken van alcohol kunnen ervaren niet meegenomen, omdat het moeilijk is om dit in maat en getal uit te drukken.

Er zijn diverse maatregelen mogelijk om mensen minder alcohol te laten drinken, zoals een accijnsverhoging, een beperking van het aantal verkooppunten en een totaalverbod op alcoholreclame en -sponsoring. Zulke maatregelen kunnen de samenleving forse besparingen opleveren en hebben daarmee netto een positief effect op de Nederlandse samenleving. Voorbeelden van die positieve effecten zijn minder sterfte en betere kwaliteit van leven doordat ziekten die met alcoholgebruik samenhangen worden voorkomen. Ook wordt de arbeidsproductiviteit hoger, zijn er minder verkeersongevallen en is minder inzet van politie en justitie nodig.

Op de lange termijn, over een periode van 50 jaar, levert een accijnsverhoging van 50% tussen de 4,5 en 10,7 miljard euro op. Bij een accijnsverhoging van 200% is dat 12,2 tot 35,8 miljard euro. Het saldo van kosten en baten na 50 jaar is 1,8 tot 4,3 miljard euro wanneer 10% van de verkooppunten worden gesloten. Dit bedrag loopt op tot 4,6 tot 10,7 miljard euro als 25% van de verkooppunten sluit. Een mediaban levert de samenleving circa 3,5 tot 7,8 miljard euro op na 50 jaar, maar hierover bestaat meer onzekerheid.

Maatschappelijke en private kosten alcoholgebruik 4,2 tot 6,1 miljard euro

maatschappelijke-kosten-baten-analyse-rivm-herziene-versie_1.pdfmaatschappelijke-kosten-baten-analyse-rivm-herziene-versie_1.pdf (2,34 MB)

Laatste nieuws