NL EN
DONEER NU!

Evaluatie naleving Drank- en Horecawet in Brabantse Wal-gemeenten en Tholen

19 april 2017

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht hebben in 2016 in totaal 461 keer gecontroleerd op naleving van de Drank- en Horecawet. In totaal zijn er 42 overtredingen geconstateerd. De meeste overtreders kwamen er vanaf met een schriftelijke waarschuwing. Er werd 1 bestuurlijke boete opgelegd, 1 vooraankondiging van tijdelijke sluiting en 3 maal een last onder dwangsom.

Voor de uitvoering van het toezicht op de Drank- en Horecawet hebben de samenwerkende gemeenten vanaf mei van het vorig jaar 25 uur per week beschikbaar. Het grootste deel daarvan wordt ook daadwerkelijk gebruikt voor de controles. De controles zijn grotendeels uitgevoerd door middel van onopvallende waarnemingen. In het sanctiebeleid van de vier gemeenten is vastgelegd dat direct een bestuurlijke boete wordt opgelegd indien alcohol wordt geschonken aan jeugdigen. Om ondernemers de gelegenheid te geven te wennen aan de leeftijdgrens van 18 jaar werd tot recent echter slechts een waarschuwing gegeven. Sinds april 2017 wordt gehandeld volgens het vastgelegde sanctiebeleid en zal direct een bestuurlijke boete volgen als wordt geconstateerd dat alcohol is geschonken aan een minderjarige.

De Brabantse Wal-gemeenten en Tholen vinden zowel preventie als repressie belangrijke onderdelen als het gaat om de naleving van de Drank- en Horecawet. Daarom worden in alle vier de gemeenten regelmatig preventieve acties gevoerd. Daarbij moet gedacht worden aan ‘blaasacties’ onder het uitgaanspubliek, voorlichting aan groep 8 van basisscholen, het geven van pubercursussen voor ouders en de actie ‘Happy Drinks’ waarbij organisaties die zich bezighouden met verslavingszorg bij gala- en schoolfeesten informatie aan jongeren en hun ouders komen geven over het gebruik en misbruik van alcohol.

Jongeren worden bewust gemaakt van hun gedrag door hen ermee te confronteren. Ook ouders worden hierin betrokken (thuis indrinken). Veilig uitgaan begint immers thuis en de normen en waarden van ouders spelen hierin een zeer belangrijke rol. Bij overmatig drankgebruik wordt gekeken naar de exacte leeftijd en de identiteit van de jeugdige en wordt een onderzoek ingesteld. Daarbij wordt onderzocht waar de drank vandaan is gehaald en waar jongeren hebben ‘ingedronken’. Bij strafbare feiten wordt tevens een doorverwijzing voor bureau HALT opgemaakt.

Bron: bergenopzoom.nl.

Laatste nieuws