NL EN
DONEER NU!

Voorzieningenrechter: “Omzetten VOF in CV betekent niet dat vergunning is vervallen”

20 januari 2020

Voorzieningenrechter: “Omzetten VOF in CV betekent niet dat vergunning is vervallen” De burgemeester van Nijmegen heeft een horecaondernemer een last onder bestuursdwang opgelegd wegens overtreding van het verbod om zonder vergunning een horecabedrijf uit te oefenen. Maar is er wel sprake van een vervallen vergunning?

De voorzieningsrechter is van oordeel van niet. De vergunning is destijds verleend aan de horecaondernemer en een medevennoot. Zij vormden een vennootschap onder firma en later een commanditaire vennootschap. De medevennoot is inmiddels uitgetreden. Een vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap zijn geen van beide rechtsvormen, maar samenwerkingsverbanden. De vergunning is dan ook niet vervallen vanwege wijziging van de rechtsvorm.

Daarnaast heeft de burgemeester (nog) niet aannemelijk gemaakt dat de ondernemer het restaurant niet meer exploiteert, wat op grond van artikel 33 Drank- en Horecawet een grond is voor het vervallen van een vergunning.

De voorzieningenrechter schorst de last onder bestuursdwang tot zes weken nadat op de bezwaren van de horecaondernemer is beslist.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws