NL EN
DONEER NU!

Volgend kabinet moet keuzes maken rond mentale gezondheid en middelengebruik studenten

10 december 2021

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) hebben afgelopen week een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met hun reactie op de resultaten van de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs.

Daarin melden zij dat uit het onderzoek blijkt dat 11% van de studenten in het hoger onderwijs overmatig drinkt en 16% van de studenten een zware drinker is. Binnen deze groep zijn relatief veel mannelijke en uitwonende studenten.
Verder blijkt dat de acceptatie van overmatig alcoholgebruik erg hoog is. Zo geeft 41% van de studenten aan het (zeer) eens te zijn met de stelling dat het onder hun beste vrienden geaccepteerd is om 10 of meer alcoholhoudende dranken te drinken op een uitgaansavond. En 25% geeft aan dat het vaak of altijd voorkomt dat hun beste vrienden op een avond 10 of meer alcoholhoudende dranken drinken.

Verder melden de bewindspersonen dat er op het gebied van problematisch alcoholgebruik en risicovol middelengebruik stappen worden gezet. In het Nationaal Preventieakkoord is een aantal concrete acties opgenomen om overmatig alcoholgebruik bij studenten tegen te gaan. De Vereniging van Universiteiten en de Vereniging Hogescholen hebben een verkenning uitgevoerd naar een effectief alcoholbeleid in het hoger onderwijs. Ook de studentenverenigingen, verenigd in de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) zetten zich samen met Nederlandse Brouwers in om met de plannen ‘Studie en Alcoholpreventie’ overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.

Zij vermelden echter ook dat uit de voortgangsrapportage van het Nationaal Preventieakkoord blijkt dat over het algemeen aanvullende acties nodig zijn om de doelstellingen te halen.

De bewindspersonen noemen tot slot de noodzaak een verkenning te doen om een scherper beeld te krijgen van de achterliggende oorzaken en de mogelijke oplossingsrichtingen rond de problemen met mentale gezondheid en middelengebruik onder studenten. Ook willen ze dat er gesprekken gevoerd gaan worden met instellingen, studenten en andere betrokkenen.

Naar de mening van Van Engelshoven en Blokhuis moet dan een volgend kabinet met de uitkomsten van de gesprekken en de verkenning keuzes maken voor een verdere uitwerking.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws