NL EN
DONEER NU!

Bestuurlijke boetes stijgen per 1 januari met 15,4%

29 november 2023

In artikel 7.2, tweede lid, van het Alcoholbesluit is bepaald dat het bedrag van de op te leggen boete bij overtreding van de Alcoholwet, zoals opgenomen in bijlage I van het Alcoholbesluit, elke twee jaar, bij ministeriële regeling wordt aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex sinds de vorige aanpassing van dit bedrag.

De boetebedragen zijn sinds het Alcoholbesluit van kracht werd op 1 juli 2021 niet meer geïndexeerd. Het indexpercentage is daarom gebaseerd op een vergelijking van de consumentenprijsindex (CPI) van juli 2021 en september 2023. Het indexpercentage bedraagt 15,4%.

Bron: officielebekendmakingen.nl.

Bestuurlijke boetes stijgen per 1 januari met 15,4%

Laatste nieuws