NL EN
DONEER NU!

Meer geregistreerde sterfte aan alcoholverslaving

29 december 2017

Meer geregistreerde sterfte aan alcoholverslaving In 2016 stierven 511 mensen aan alcoholverslaving. Het ging om 386 mannen en 125 vrouwen. Dat aantal is 6% hoger dan in 2015. De stijging is geheel toe te schrijven aan een hoger aantal alcoholverslaafde mannen dat stierf.

Zoals uit bijgaande tabel blijkt is er in 2013 een sterke stijging geweest van de geregistreerde sterfte aan alcoholverslaving. Dat was te wijten aan een andere wijze van coderen. Die werd vier jaar geleden ingevoerd om de registratie van doodsoorzaken betrouwbaarder te maken en de vergelijking tussen landen te verbeteren. Daarbij worden de richtlijnen gebruikt van Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De stijging van de sterfte aan alcoholverslaving de laatste 4 jaar met 17% staat echter los van die andere manier van coderen. Het betreft dus een reële stijging.

Overigens gaat het hier om mensen die als gevolg van hun alcoholverslaving stierven, niet om niet-verslaafden die als gevolg van een met alcoholgebruik samenhangende ziekte (zoals levercirrose of kanker) kwamen te overlijden. Het totaal aantal alcoholsterfgevallen is dus beduidend hoger.

Laatste nieuws