NL EN
DONEER NU!

Onevenredig hoge bestuurlijke boete door rechtbank gematigd

16 januari 2023

Onevenredig hoge bestuurlijke boete door rechtbank gematigd Zowel de burgemeester als de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kunnen bij overtreding van de meeste bepalingen van de Alcoholwet een bestuurlijke boete opleggen. De hoogte van de boete ligt vast in een bijlage bij het Alcoholbesluit.

Er wordt in dat wettelijk gefixeerde boetestelsel onderscheid gemaakt in 3 categorieën Alcoholwetovertredingen, 2 categorieën bedrijven en wel/niet recidive en zo ja, éénmaal of vaker.

Een ondernemer kreeg vanwege de minister een boete opgelegd omdat hij online een fles wijn met meer dan 25% korting had aangeboden. Het bleek een automatiseringsfout. Abusievelijk was de verkeerde prijs bij de betreffende fles wijn vermeld. De ondernemer vocht vervolgens de hoogte van de boete aan. In feite ging het om een proefproces, geïnitieerd door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren.

Namens de ondernemer werd aangevoerd dat de opgelegde boete wegens de genoemde bijzondere omstandigheid (die automateringsfout) te hoog was en in het Alcoholbesluit en het interventiebeleid van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit ten onrechte niet wordt gedifferentieerd op basis van feiten en omstandigheden die voor de evenredigheid van het boetebedrag van belang kunnen zijn.

De Rechtbank Rotterdam gaat hierin mee. Het boetebedrag dient volgens de rechter in deze zaak te worden verlaagd omdat die onevenredig hoog is gezien de feiten en omstandigheden. De rechter vindt dat VWS tot een stelsel moet komen dat voldoende is gedifferentieerd naar de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden en de mate waarin de overtreding aan de overtreder kan worden verweten.

De uitspraak heeft grote gevolgen. Het is dan ook niet uitgesloten dat VWS beroep zal aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep moet binnen 6 weken worden ingesteld.

Bronnen: rechtspraak.nl en knvw.nl.

Update: Naar verluidt is inderdaad hoger beroep ingesteld.

Laatste nieuws