NL EN
DONEER NU!

Van Rijn gaat inzet minderjarige testkopers bij handhaving niet expliciet mogelijk maken

22 oktober 2015

Tijdens een debat in oktober 2014 heeft staatssecretaris Martin van Rijn toegezegd te zullen onderzoeken of de inzet van minderjarige testkopers/mysteryshoppers bij de handhaving, o.m. naar Brits voorbeeld, expliciet mogelijk kan worden gemaakt in de Drank- en Horecawet. Dat zou de handhaving immers efficiënter maken dan nu vaak het geval is. Vandaag heeft hij de Tweede Kamer laten weten de inzet van dergelijke minderjarige testkopers/mysteryshoppers bij de handhaving niet expliciet mogelijk te maken.

Deze keuze is – aldus de staatssecretaris - ingegeven door het feit dat efficiënte handhaving met testkopers/mysteryshoppers reeds mogelijk is en door sommige gemeenten ook wordt toegepast, namelijk met meerderjarige testkopers/mysteryshoppers. De boete wordt opgelegd voor het feit dat een verstrekker zich niet vergewist van de leeftijd van de aankoper, terwijl de testkoper/mysteryshopper niet onmiskenbaar ouder is dan 18 jaar. De verstrekker aanvaardt, door niet te controleren, de aanmerkelijke kans dat alcohol aan minderjarigen wordt verstrekt en is hierdoor in overtreding. Door een aantal gemeenten, onder andere Utrecht en Eindhoven, wordt al gewerkt met de inzet van meerderjarige testkopers/mysteryshoppers.

Van Rijn benadrukt in zijn brief dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor handhaving en toezicht op de wet. De burgemeester bepaalt de handhavingstrategie en is hiervoor dus ook eindverantwoordelijk.

kst-27565-137-1.pdfkst-27565-137-1.pdf (41,3 kB)

Laatste nieuws