NL EN
DONEER NU!

Voorzieningenrechter vindt sluiting Hengelo’s café terecht

8 november 2016

Voorzieningenrechter vindt sluiting Hengelo’s café terecht De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de Burgemeester van Hengelo terecht de Drank- en Horecawetvergunning van een café heeft ingetrokken nadat er bij diverse controles was geconstateerd dat er geen leidinggevende aanwezig was en er alcoholhoudende drank aan minderjarigen werd verkocht.

De burgemeester had eerst op grond van het preventie- en handhavingsplan van de gemeente een officiële waarschuwing gegeven. Na de waarschuwing heeft de burgemeester de openingstijden twee keer beperkt, omdat de voorschriften uit de vergunning nog niet werden nageleefd. Tenslotte heeft de burgemeester de vergunning ingetrokken.

Uit de processen-verbaal van de politie blijkt dat het café onder de jeugd in Hengelo bekend staat als dé horeca-inrichting waar minderjarigen makkelijk alcohol kunnen kopen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de burgemeester terecht de conclusie getrokken dat een café met een dergelijke aantrekkende werking een gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid en de zedelijkheid.

Uitspraak hier.

Laatste nieuws