NL EN
DONEER NU!

Van Rijn zegt Kamer breed onderzoek toe

9 oktober 2014

Van Rijn zegt Kamer breed onderzoek toe Staatssecretaris Martin van Rijn heeft vanmiddag in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg over alcoholbeleid toegezegd een breed onderzoek te zullen laten uitvoeren. Een dergelijk onderzoek was een wens van Marith Rebel van de PvdA.

Het door de staatssecretaris beloofde onderzoek zal de maatschappelijke kosten van alcoholgebruik in kaart brengen en een overzicht bieden van effectieve en niet effectieve beleidsinstrumenten. Ook zal het internationale aspect meegenomen worden. Het onderzoek moet los gezien worden van de eerder toegezegde evaluatie van de recente wijzigingen van de Drank- en Horecawet, die in 2016 plaats zal vinden.

Andere onderwerpen die tijdens het overleg aan de orde kwamen zijn:

- De naleving van de leeftijdsgrenzen door vooral supermarkten. Met name Joël Voordewind van de ChristenUnie gaf aan het tijd te vinden om in de Drank- en Horecawet op te nemen dat verstrekkers verplicht zijn een sluitend leeftijdscontrolesysteem te gebruiken. De staatssecretaris gaf aan daar niets voor te voelen. T.a.v. het Ageviewers-systeem gaf hij aan eerst het onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt af te willen wachten. Wel gaat hij bekijken of er mogelijkheden zijn de nalevingscijfers van de verschillende supermarktketens openbaar te maken (“naming en shaming”).

- De handhaving van de Drank- en Horecawet door gemeenten, met name van drankketen. VVD Kamerlid Arno Rutte wil dat deze illegale horecagelegenheden onmiddellijk worden gesloten. Gemeenten moeten niet gedogen, maar harder optreden. Van Rijn zei niet te verwachten dat gemeenten illegale drankketen zullen gedogen. De staatssecretaris wil dat ouders ook beter opletten waar hun kinderen naar toe gaan. Gemeenten krijgen nog even de tijd om in actie te komen, maar uiterlijk eind van het jaar moeten de gemeenten de preventie- en handhavingsplannen hebben vastgesteld. In die plannen zal, indien het lokaal aan de orde is, aandacht moeten worden besteed aan het hokken en ketenvraagstuk. Begin 2015 zal de staatssecretaris deze plannen analyseren en met de gemeenten die niet handhaven aan de slag gaan.

- De inzet van mystery-shoppers bij de handhaving. De staatssecretaris zegde toe te bekijken of de Britse “oplossing” (in de wet opnemen dat jongeren daarvoor ingezet mogen worden) mogelijk is. Hanke Bruins Slot van de CDA en Joël Voordewind hadden de staatssecretaris hierom gevraagd. Ook zoekt hij uit of VWS gemeenten kan gaan helpen die regionale jongerentoezichtteams willen opzetten.

- Beperken danwel verbieden van alcoholreclame. Renske Leijten van de SP vroeg de staatssecretaris om een verbod op alcoholreclame, vooral omdat veel jongeren bereikt worden via sociale media. Marith Rebel liet weten een onderzoek te willen om de online-alcoholreclame aan banden te leggen. Joël Voordewind en Kees van der Staaij van de SGP gaven in hun spreektijd aan het bestaande tv- en radioreclameverbod voor alcohol (van 6.00 uur v.m. tot 21.00 uur n.m.) te willen oprekken naar 23.00 uur. Vera Bergkamp van D66 wilde juist niet ingrijpen in reclame. De staatssecretaris deed hierover geen toezeggingen. Hij neemt het wel mee in het onderzoek.

verslag-ao-9-oktober-2014.pdfverslag-ao-9-oktober-2014.pdf (294 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl