NL EN
DONEER NU!

Eerste Kamer besluit tot een tweede ronde vragen over wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet

14 december 2011

Het voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet is op 30 juni 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor. Begin november 2011 heeft de Eerste Kamercommissie voor VWS een eerste ronde vragen gesteld. De regering heeft deze vragen begin december beantwoord in een zogenaamde memorie van antwoord. De EK fracties komen nu op 7 februari 2011 met extra vragen (nader voorlopig verslag).

Bron: website Eerste Kamer.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl