NL EN
DONEER NU!

Problematisch alcoholgebruik en kansspelverslaving

7 april 2021

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het onderzoeksbureau Breuer & Intraval en het Instituut voor Verslavings Onderzoek (IVO) gevraagd om nader onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen (problematisch) alcoholgebruik en kansspelen. Dit naar aanleiding van de herziene bepaling hierover in de nieuwe Alcoholwet.

Hiertoe hebben de onderzoekers een verkenning uitgevoerd naar de aard en omvang van risico’s en (onwenselijke) gevolgen van de combinatie van deelname aan kansspelen en alcoholgebruik in kansspellocaties in Nederland. Daarnaast is gekeken naar de effectiviteit van het bestaande preventiebeleid van kansspellocaties en mogelijke verbetering daarvan. De bevindingen zijn verkregen door literatuurstudie, analyse van registratiegegevens en interviews met verschillende betrokken partijen en ervaringsdeskundigen.

Uit het onderzoek blijkt dat alcoholgebruik kan leiden tot een toename van gokken. Onder invloed van alcohol nemen gokkers bijvoorbeeld eerder het besluit opnieuw te gokken en kunnen ze vaker en risicovoller gaan spelen.

Omgekeerd kan gokken leiden tot (meer) alcoholgebruik, zowel direct op de kansspellocatie als op een later tijdstip op een andere plek (‘uitgesteld drinken’). Hiervoor zijn verschillende verklaringen, zoals het gebruik van alcohol om te kunnen omgaan met een algeheel gevoel van stress dat gokken met zich mee kan brengen, of om te kunnen omgaan met bepaalde gokuitslagen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het preventiebeleid op het gebied van kansspelen en alcohol beter kan worden nageleefd of vormgegeven bij de verschillende aanbieders van kansspelen en dat in opleidingen voor personeel van casino’s, speelhallen en horeca meer aandacht zou kunnen worden besteed aan vaardigheden om problematisch alcoholgebruik te herkennen. De onderzoekers bevelen eveneens aan om meer gegevens te registreren over de combinatie van kansspelverslaving en problematisch alcoholgebruik bij kansspellocaties.

Staatssecretaris Paul Blokhuis gaat naar aanleiding van het onderzoek in gesprek met de kansspelaanbieders en de verslavingszorg over het vormgeven en implementeren van preventiebeleid op het gebied van problematisch alcoholgebruik en kansspelverslaving.

Ook heeft Blokhuis de Kansspelautoriteit verzocht om problematisch alcoholgebruik mee te nemen in de richtlijnen die zij aanbieders geeft voor het invullen van de zorgplicht voor kansspelverslaving. Blokhuis zal eveneens bekijken of nader onderzoek naar de precieze relatie tussen alcoholgebruik en kansspelen meegenomen kan worden in lopende onderzoeksprogramma’s.

Bronnen: ivo.nl en tweedekamer.nl.

onderzoek-alcoholgebruik-en-kansspelverslaving.pdfonderzoek-alcoholgebruik-en-kansspelverslaving.pdf (767 kB)

Laatste nieuws