NL EN
DONEER NU!

Tweede Kamer past wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet op twee punten aan

28 juni 2011

Vandaag heeft de Tweede Kamer het wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet op twee punten aangepast.

De ene aanpassing is op voorstel van de leden Straus en Van der Ham. Het betreft een aanscherping van de bevoegdheid van de burgemeester om een vergunning in te trekken als in een periode van twee jaar ten minste driemaal een nieuwe leidinggevende is geweigerd in verband met criminele antecedenten.
De tweede aanpassing is voorgesteld door de leden Bouwmeester en Uitslag. Het betreft een uitzondering op de bepaling die jongeren onder de 16 jaar strafbaar stelt die alcohol aanwezig hebben in voor publiek toegankelijke plaatsen. Deze bepaling gaat niet gelden in de detailhandel, zoals supermarkten en slijterijen.
Over het gehele wetsvoorstel wordt donderdag definitief gestemd.

Laatste nieuws