NL EN
DONEER NU!

Mix van beleidsmaatregelen rond alcoholmarketing effectief

11 november 2014

Mix van beleidsmaatregelen rond alcoholmarketing effectief Een mix van maatregelen ter regulering van alcoholmarketing is effectief. Dat blijkt uit een door het Trimbos-instituut samengesteld overzicht van wat vanuit de wetenschap bekend is over de effectiviteit van regulering van alcoholmarketing, dat staatssecretaris Martin van Rijn naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

Uit het Trimbos-overzicht blijkt dat er in toenemende mate wetenschappelijke evidentie is dat alcoholmarketing samenhangt met alcoholgebruik. Ondanks dat de effecten van restricties ten aanzien van alcoholmarketing bescheiden zijn, concludeert Thomas Babor in een rapport van de WHO, dat de landen met de meeste restricties minder alcoholgebruik laten zien en minder alcoholgerelateerde problemen hebben.

De Bruijn*, Johanson en Van den Broeck hebben onderzoek gedaan naar effectief alcoholmarketingbeleid. Effectief beleid omvat zowel restricties ten aanzien van het aantal reclame-uitingen als ten aanzien van de inhoud van de reclame, gecombineerd met een ondersteunend support systeem. Zelfregulering leidt niet tot een effectieve mix van alcoholmarketingbeleid en is dan ook ineffectief. Wat betreft restricties ten aanzien van de inhoud van reclame geldt Frankrijk als voorbeeld. Daar mag alleen informatie over het product zelf worden gegeven. Noorwegen geldt als voorbeeld waar het gaat om de restricties ten aanzien van het aantal uitingen en effectieve inzet van een ondersteunend support systeem.

* Foto: Avalon de Bruijn, onderzoeker alcoholmarketing bij het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl