NL EN
DONEER NU!

Organisatie gesprekstafels jeugdverslavingszorg van start

10 oktober 2017

Organisatie gesprekstafels jeugdverslavingszorg van start Als gemeenten en jeugdregio’s niet snel actie ondernemen, dreigt het specialisme jeugdverslavingszorg en daarmee ook passende hulp voor jongeren met verslavingsproblematiek te verdwijnen. Om hier oplossingen voor te vinden worden met de betrokken partijen gesprekstafels georganiseerd.

Jeugdregio’s krijgen binnenkort het verzoek vanuit het Ondersteuningsteam Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp deel te nemen aan de voorbereiding van deze gesprekstafels.

Bron: vng.nl.

Laatste nieuws