NL EN
DONEER NU!

Pro facto-rapport geeft advies over inrichtingeisen

3 oktober 2016

Vandaag is een rapport gepubliceerd van Pro facto met daarin adviezen m.b.t. de inrichtingseisen. Die zijn nu geregeld in twee besluiten: het Bouwbesluit en het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

In het rapport worden vier type eisen onderscheiden:

1. De eisen uit het Besluit eisen inrichtingen DHW die in de visie van Pro facto overbodig zijn, doordat er grote of gehele overlap bestaat met bepalingen uit het Bouwbesluit;
• Minimale hoogte bij zowel horeca- als slijterij-inrichtingen;
• Aanwezigheid van elektriciteitsvoorziening bij horeca-inrichtingen; Kwaliteitseisen aan drinkwatervoorziening bij horeca-inrichtingen (geldt ook voor toiletten);
• Niet-rechtstreekse toegankelijkheid van toiletten;
• Aanwezigheid van twee toiletten.

2. De eisen die in de visie van Pro facto uit het Besluit eisen inrichtingen DHW geschrapt dienen te worden, omdat deze naar de opvatting van de onderzoekers niet ingegeven zijn door het belang sociale hygiëne;
• Het gaat om de volgende (sub)eisen:
• Minimale vloeroppervlakte bij slijterij-inrichtingen;
• Minimale hoogte bij slijterij-inrichtingen;
• Volledige scheiding van toiletgelegenheden bij horeca-inrichtingen

3. De eisen die volgens Pro facto verouderd zijn geraakt;
• Waterspoeling en drinkwatervoorziening bij horeca-inrichtingen;
• De ventilatie-eis bij horeca-inrichtingen;

4. De eisen die volgens Pro facto gehandhaafd dienen te worden
• Minimale oppervlakte bij horeca-inrichtingen;
• Aanwezigheid van een drinkwatervoorziening bij horeca-inrichtingen;
• Verbod op rechtstreekse verbinding met neringruimte bij slijterij-inrichtingen.

evaluatie-inrichtingseisen-drank-en-horecawet_1.pdfevaluatie-inrichtingseisen-drank-en-horecawet_1.pdf (639 kB)

Laatste nieuws