NL EN
DONEER NU!

Drents jeugdonderzoek laat minder jonge drinkers zien

9 maart 2015

Drents jeugdonderzoek laat minder jonge drinkers zien Het percentage jongeren dat wel eens alcohol heeft gedronken is gedaald van 64% in 2008 naar 57% in 2013/4. Deze daling is vooral te zien in de jongste leeftijdscategorie. In 2008 gaf 54% van de jongeren van 12 tot en met 15 jaar aan ooit alcohol gedronken te hebben, in 2013/4 is dit gedaald naar 45%.

Onder de drinkers zijn er geen verschillen in het aantal keer gedronken te hebben in de vier weken voor het onderzoek. Jongeren die alcohol drinken, doen dit voornamelijk in het weekend. Van de jongeren die in het weekend drinken, drinkt 26% 7 glazen of meer op een weekenddag, 19% drinkt 5 of 6 glazen alcohol. Het zijn met name jongens, 16-18 jarigen en leerlingen van het VMBO-overig.

Dit zijn enkele resultaten uit een grootschalig onderzoek over de gezondheid en leefgewoonten van ruim 8.000 jongeren dat GGd Drenthe heeft gehouden. Jongeren uit klas één tot en met zes op het voortgezet onderwijs hebben van oktober 2013 tot en met januari 2014 deelgenomen aan dit onderzoek. Hiermee wordt een actueel beeld gegeven van de gezondheid en leefgewoonten van jongeren van 12 tot en met 18 jaar.

Bron: dasmooi.nl.

jeugd-in-drenthe.pdfjeugd-in-drenthe.pdf (1,69 MB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl