NL EN
DONEER NU!

Alcoholmeter mogelijk niet meer vrijwillig

10 juli 2021

De Alcoholmeter, een band rond je enkel die aangeeft of je alcohol gedronken hebt, kan - als het aan minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) ligt – in de toekomst door de rechter verplicht worden opgelegd.

Met de Alcoholmeter kan de reclassering volgen of men zich aan een alcoholverbod houdt, zonder dat diegene zich daarvoor hoeft te melden bij een bureau.

Wie onder invloed een strafbaar feit pleegt en vervolgens een alcoholverbod krijgt opgelegd, kan nu nog vrijwillig voor de band kiezen. Die vrijblijvendheid gaat eraf, als het aan minister Grapperhaus ligt. De bewindsman bereidt een wetswijziging voor die mogelijk maakt dat rechters de alcoholband verplicht kunnen opleggen. De Kamer moet er nog over beslissen.

De maatregel maakt deel uit van een offensief van het kabinet om door drank veroorzaakte overlast en criminaliteit aan banden te leggen. 26 tot 43% van het geweld in Nederland is gerelateerd aan alcohol, aldus cijfers van het ministerie. De maatschappelijke schade wordt op 2,3 tot 4,2 miljard euro per jaar geraamd. Vaak gaat het om geweld tijdens stappen, huiselijk geweld of rijden onder invloed.

Uit pilots is gebleken dat de Alcoholmeter een effectief middel kan zijn. In 2017 en 2018 testten de Stichting Verslavingsreclassering GGZ, het Openbaar Ministerie en Justitie de maatregel onder 117 proefpersonen in Oost-Nederland en Rotterdam. Ze kregen de Alcoholmeter maximaal 75 dagen op vrijwillige basis om. Uit de evaluatie bleek dat de ze aanzienlijk minder vaak opnieuw de fout ingingen dan drankdelinquenten die geen band droegen.

Bron: ad.nl.

Laatste nieuws