NL EN
DONEER NU!

Burgemeester Utrechtse Heuvelrug wil overlast terugdringen

19 oktober 2022

Het gemeentebestuur van de Utrechtse Heuvelrug wil de overlast van drankmisbruik terugdringen. Daarvoor zijn gebieden aangewezen waar het drinken niet meer is toegestaan. Dit verbod is voor onbepaalde tijd van kracht.

“Het aanwijzen van non-alcoholgebieden zorgt ervoor dat politieagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren duidelijke handvatten hebben om te handhaven op overlast. Zo wordt overlast voorkomen of beperkt en draagt het bij aan een veilig woon- en leefklimaat voor onze inwoners”, aldus burgemeester Naafs.

Bron: ad.nl.

Laatste nieuws