NL EN
DONEER NU!

Indieners initiatiefwetsvoorstel DHW18+ beantwoorden vragen van Tweede Kamer

21 januari 2013

Vandaag zijn de antwoorden gepubliceerd van de Kamerleden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot op de vragen van de fracties van de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel dat de alcoholleeftijd naar 18 jaar verhoogt.

Uit hun antwoorden in deze zogenaamde ‘Nota naar aanleiding van het Verslag’ blijkt dat de indieners geen algehele uitzondering willen maken voor de jongeren die bij inwerkingtreding van de wet 16 en 17 jaar zijn. Wel willen zij met het Openbaar Ministerie en de betrokken departementen afspraken maken over de straffen die deze groep jongeren krijgen bij bezit van alcohol in het openbaar.

Bron: officiëlebekendmakingen.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl