NL EN
DONEER NU!

Kamerbrief over doorberekenen toezichtskosten en prijsafspraken alcoholverstrekkers

6 mei 2013

Kamerbrief over doorberekenen toezichtskosten en prijsafspraken alcoholverstrekkers Staatssecretaris Martin van Rijn (van VWS) geeft in een brief aan de Tweede Kamer antwoord op vragen van de dames Nine Kooijman en Mona Keijzer.

In zijn brief schets hij de uitgangspunten voor het doorberekenen van toezichtskosten. De lijn is dat de preventieve en repressieve inspecties die bij alcoholverstrekkers worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om na te gaan of de leeftijdsgrenzen goed worden nageleefd, uit de algemene middelen worden gefinancierd. Een uitzondering betreft de doorberekening van de kosten die worden gemaakt bij het verstrekken van een vergunning.

Ook gaat hij in op de mogelijkheden die de branche zelf heeft om het stunten met alcohol aan banden te leggen. Uit zijn brief blijkt dat er problemen kunnen komen als de verstrekkers gezamenlijk maatregelen nemen om prijsacties tegen te gaan. Dat kan mogelijk in strijd zijn met het kartelverbod uit de Mededingingswet. Of daadwerkelijk sprake is van verboden afspraken, hangt van de specifieke economische en juridische omstandigheden van het geval af. De Autoriteit Consument en Markt houdt toezicht op de naleving van de Mededingingswet.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws