NL EN
DONEER NU!

Leidt RvA-bepaling over kortingen tot afspraken in strijd met Mededingingswet?

20 september 2016

Journalist Eelco van Wieringen en onderzoeker Twan Kroon hebben onderzoek gedaan naar de totstandkoming van prijzen in Nederland. Zij trekken harde conclusies over hetgeen nu aan de hand is met de kortingen op wijnen.

In hun artikel wordt ingegaan op de bepaling in de RvA (Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken) dat de maximale korting op alcoholhoudende dranken waarmee een bedrijf mag adverteren, 50% is. In de praktijk wordt de beperking op 'korting' door alle deelnemers in de markt uitgebreid naar een beperking op 'prijsstelling'. Prijsstelling is het juridische toverwoord voor 'prijsbeleid' en dat is nou precies hetgeen vanwege de antikartelbepaling in de Mededingingswet nooit beperkt mag worden. Sterker, wanneer bedrijven hun prijsbeleid onderling op elkaar afstemmen, dan kan dat tot uitzonderlijk hoge boetes leiden.

Peter de Wolf, directeur van de STIVA, erkent dat verkopers van alcohol vaak niet op de hoogte zijn van de extra ruimte v.w.b. prijsstelling die de wet hen biedt. Of er een taak ligt voor de STIVA om de markt daarvan op de hoogte te brengen is hij duidelijk: "Onze doelstelling om verstandig alcoholgebruik te bevorderen, is niet in lijn met het geven van voorlichting aan bedrijven over de ruimere mogelijkheden van prijsstelling. Bovendien begeven wij ons dan op het terrein van de mededingingswet en dan moeten we voorzichtig zijn." Met deze constatering wankelt de zelfregulering. Peter de Wolf blijft echter vierkant achter de zelfregulering staan: "Als de wetgever het van ons overneemt zijn we verder van huis. Dan komt er wetgeving van ambtenaren die geen verstand hebben van de branche."

In weerwil van de wens de zelfregulering in stand te houden, gaan er stemmen op ze volledig op de schop te nemen. Het sterkste argument daarvoor komt uit de hoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Ook zij staan voor het bevorderen van een verstandige omgang met alcohol, maar vliegen het vanuit een andere hoek aan: "Het bereiken van deze doelstellingen kan op een veel effectievere manier," zegt Wim van Dalen, directeur STAP: "Onderzoeken van de WHO, het Institute for Fiscal Studies en van STAP zélf wijzen uit dat het invoeren van een wettelijk geregelde minimumprijs voor alcohol, een effectieve manier is om de gezondheid van de consument bevorderen. Er wordt nu eenmaal minder gedronken als de prijsdrempel hoger ligt."

Bron: winebusiness.nl.

Laatste nieuws