NL EN
DONEER NU!

Nieuw OECD rapport adviseert overheden: pak schadelijk alcoholgebruik aan!

19 mei 2021

Nieuw OECD rapport adviseert overheden: pak schadelijk alcoholgebruik aan! Vandaag verscheen het nieuwe OECD-rapport Preventing Harmful Alcohol Use over de kosten van alcoholgebruik in 52 landen, waaronder die van de Europese Unie. De boodschap van het rapport: overheden doe wat, want elke dollar die geïnvesteerd wordt in alcoholpreventie levert 16 dollar aan economisch voordeel op, exclusief de impact op de alcoholbranche.

De analyse laat zien dat zonder aanscherping van het beleid de levensverwachting in alle 52 onderzochte landen gezamenlijk de komende 30 jaar 0,9 jaar lager zal zijn als gevolg van ziekten en verwondingen veroorzaakt door het drinken van meer dan 1 drankje per dag voor vrouwen en 1,5 glas per dag voor mannen. Dat verschilt overigens per land. De grootste afname van de levensverwachting wordt geschat in Midden- en Oost-Europese landen.

De kosten van ziekten en verwondingen door alcoholgebruik van meer dan 1 / 1,5 glas drank per dag bedragen ongeveer 2,4% van de totale gezondheidsuitgaven per jaar. In combinatie met de impact op de productiviteit van de beroepsbevolking, wordt geschat dat alcoholgebruik ervoor verantwoordelijk is dat het bbp de komende 30 jaar gemiddeld 1,6% lager is, variërend van 0,2% in Turkije tot 3,8% in Litouwen.

Het rapport bevat een analyse van de impact van de COVID-19-pandemie op de drinkgewoonten van mensen. Er wordt geconstateerd dat in de 52 onderzochte landen 43% van de mensen méér is gaan drinken, tegen 25% minder. Tijdens de lockdowns rapporteerden vrouwen, ouders van jonge kinderen, mensen met een hoger inkomen en mensen met angst- en depressieve symptomen de hoogste stijging van het alcoholgebruik, bijvoorbeeld in Australië, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Noodoproepen over huiselijk geweld zijn in de EU-landen met 60% gestegen.

Uit de analyse van nationale inspanningen om schadelijk alcoholgebruik te verminderen, blijkt dat in veel landen de uitvoering van beleid en de doeltreffendheid ervan worden belemmerd door een slechte uitvoering, beperkte middelen of praktische problemen.

Een alomvattende aanpak heeft volgens het rapport de grootste impact. Het gaat om:
- blaastesten in het kader van handhaving van alcoholverkeersmaatregelen;
- meer counseling van alcoholpatiënten in de eerste lijn;
- regulering van de alcoholreclame;
- verbod op alcoholreclame gericht op kinderen;
- een basisprijs om goedkope alcohol te weren (zogenaamde MUP);
- hogere alcoholaccijnzen.

In een speciaal hoofdstuk wordt ingegaan op het effect van beleidsmaatregelen op de alcoholbranche, werkgelegenheid en illegale handel.

Bron: oecd-ilibrary.org.

Laatste nieuws