NL EN
DONEER NU!

Tweede Kamer voert debat over accijnsverhoging: effecten worden in mei bezien

17 april 2014

Moet de verhoging van de accijnzen worden teruggedraaid vanwege de grenseffecten? Staatssecretaris Wiebes (Financiën) wacht de uitkomst van de evaluatie af, die in mei beschikbaar komt. De Kamer stemt op 22 april over de moties die zijn ingediend bij het debat hierover in de Tweede Kamer.

Van Dijck (PVV) verwacht dat de accijnsopbrengsten zullen dalen in plaats van stijgen door de verhoging.
Werknemers worden ontslagen, zegt Merkies (SP), en familiebedrijven gaan failliet.
"Een oliedomme maatregel", constateert Van Klaveren (Bontes/Van Klaveren).
Als blijkt dat de opbrengst juist daalt, benadrukken Neppérus (VVD), Nijboer (PvdA) en Koolmees (D66), moet de maatregel worden teruggedraaid. Om daarover een weloverwogen besluit te kunnen nemen, willen zij echter de door Wiebes beloofde evaluatie afwachten.
Het was veel beter geweest om van tevoren een inschatting te maken van de grenseffecten, vindt Omtzigt (CDA). Hij spoort de staatssecretaris aan om een accijnsverlaging per 1 juli voor te bereiden.
Een compensatieregeling kan ondernemers in de grensstreek helpen, suggereert Klein (50PLUS).

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP verbaast zich erover dat de meeste parlementsleden duidelijk niet beseffen dat accijns op alcohol één van de belangrijkste mechanismen is om overmatig en schadelijk alcoholgebruik tegen te gaan. Wim van Dalen, directeur van STAP: “Hogere accijnzen op alcohol, leiden tot een hogere consumentenprijs en dat heeft een afname van het alcoholgebruik tot gevolg. Dat leidt tot aantoonbare positieve maatschappelijke gevolgen en gezondheidswinst, zowel in termen van kwaliteit van leven als in de vorm van kostenbesparingen in de zorg.” Hij wijst erop dat vorig jaar - hoogstwaarschijnlijk onder meer als gevolg van de crisis, maar ook van de accijnsverhogingen - de bierconsumptie met 3% en de wijnconsumptie met 6% is gedaald. Van Dalen: "STAP steunt de WHO-slogan m.b.t. alcoholgebruik: Less is better. De eersten die zich tegen het terugdraaien van alcoholaccijnsmaatregelen zouden moeten verzetten zijn de bewindspersonen van VWS”.

Bron eerste alinea's: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws