NL EN
DONEER NU!

Beantwoording Kamervragen over onderzoek naar notulen van het Directeuren Overleg Alcohol

22 november 2016

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft vandaag vragen beantwoord van het Kamerlid Linda Voortman (GL) over een onderzoek van de Auditdienst van het Rijk naar de notulen van het Directeuren Overleg Alcohol (DOA). Dit was toegezegd tijdens het AO ‘Omgang met informatie door overheden’ van 7 september 2016.

Uit de antwoorden blijkt dat er nog steeds een onderzoek loopt waarbij door de ICT dienst gezocht wordt naar de mogelijk verdwenen pagina van de notulen van een cruciaal DOA-overleg in de mailaccounts van medewerkers die in 2008 werkzaam waren binnen het alcoholbeleid en nu nog voor VWS werken. Onmiddellijk daarna zullen alle resultaten aan de Auditdienst Rijk worden overgedragen.

Zodra de Auditdienst Rijk haar werkzaamheden heeft afgerond zal Van Rijn de Tweede Kamer informeren over stappen die in dit proces zijn gezet en de resultaten die dit heeft opgeleverd. Streven is om de Tweede Kamer in januari hierover te informeren.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws