NL EN
DONEER NU!

Franse Raad van State verwerpt wijzigingsartikel Loi Evin

6 augustus 2015

Franse Raad van State verwerpt wijzigingsartikel Loi Evin De Franse Raad van State heeft geoordeeld dat de wet Macron niet in strijd is met de Franse grondwet, maar heeft wel 18 artikelen van die wet verworpen. Het gaat onder meer om het artikel dat in de Loi Evin (de Franse alcoholreclamewet) een onderscheid zou aanbrengen tussen alcoholinformatie en alcoholreclame.

De verwerping van het betreffende artikel is niet vanwege de inhoud maar vanwege de vorm. De Raad is namelijk van oordeel dat bij dit artikel sprake is van "meeliften" met de wet Macron, dat wil zeggen, dat het gaat om een artikel betreffende een volksgezondheidswet dat middels een amendement ingevoegd is in een economisch wetsvoorstel, zonder dat er een juridische rechtvaardiging voor is.

Bronnen: entreprises.ouest-france.fr en lepoint.fr.

Foto: Claude Evin.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl