NL EN
DONEER NU!

Opnieuw antwoorden op kamervragen over alcoholverkopende tankstations

18 november 2011

Op 7 november beantwoordde minister Edith Schippers al twee sets kamervragen over alcoholverkoop door tankstations. Vandaag gaf zij, mede namens minister Ivo Opstelten (VenJ), antwoord op vragen van het Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA).

Uit het antwoord van beide ministers blijkt dat de nVWA zal optreden tegen eventuele verkoop van alcohol door tankstations. In eerste instantie zal een boete van 900 euro worden opgelegd. Indien een ondernemer nogmaals een vergelijkbare overtreding begaat is er sprake van recidive. In dat geval zal de boete met 50% worden verhoogd. Mocht de ondernemer daarna nogmaals een vergelijkbare overtreding begaan, dan wordt de boete met 100% verhoogd.
Indien de ondernemer vervolgens de wet blijft overtreden kan voor de strafrechtelijke weg worden gekozen. In dat geval zal de nVWA het Openbaar Ministerie vragen de ondernemer strafrechtelijk te vervolgen op grond van de Wet op de economische delicten (WED). In het uiterste geval zou het Openbaar Ministerie op grond van die wet een tankstation tijdelijk kunnen sluiten.

De volledige tekst van het antwoord kunt u hier downloaden.

Laatste nieuws