NL EN
DONEER NU!

Voorhang wijziging lijst met boetebedragen Alcoholwet

4 november 2022

De Tweede Kamer behandelt binnenkort een ‘reparatie’ van de Alcoholwet. De aanpassing is opgenomen in de Verzamelwet VWS 2022 (36002) waarin ook enkele andere wetswijzigingen en technische verbeteringen zijn opgenomen.

Parallel aan dit traject wil het Kabinet ook het Alcoholbesluit aanpassen. In de bijlage van het Alcoholbesluit waarin de boetebedragen zijn opgenomen voor overtreding van bepalingen in de Alcoholwet, moeten enkele ‘vergeten’ wetsartikelen worden toegevoegd. Daartoe is nu een voorhangprocedure gestart. Het betreft de artikelen 25e, 25f, tweede lid, onder a en c, en artikel 25g.

Bron: rijksoverheid.nl.

Update: op verzoek van D66 zal over de voorgestelde aanpassing van de bijlage van het Alcoholbesluit nog een schriftelijke overlegronde plaatsvinden.

Laatste nieuws