NL EN
DONEER NU!

25 Gemeenten besteden toezicht op Drank- en Horecawet uit

22 december 2016

Vijfentwintig gemeenten hebben convenanten gesloten met winkels en horeca. Ze houden niet zelf toezicht op het schenken aan minderjarigen. Zij kozen voor een andere aanpak: een convenant met de lokale alcoholverkopers en met een particulier bedrijf, BHBW (Bureau Horeca Bijzondere Wetten). Die checkt of de wet wordt overtreden. Bij naleving krijgen ondernemers hun ingelegde geld terug. Bij overtreding houdt de gemeente (een deel) van het geld.

Maar juristen plaatsen er serieuze kanttekeningen bij. Hoe verdedigbaar is uitbesteding van de leeftijdscontrole? Feit is dat niet de overheid, maar een bedrijf toezicht houdt. Henny Sackers, Nijmeegs hoogleraar bestuurlijk sanctierecht, verbaast zich over de gelijkwaardigheid die uit de convenanten spreekt. "Alcoholverkopers zitten als gelijken om de tafel met hun eigenlijke toezichthouder, de gemeente. Van zo’n gelijkwaardigheid is in de Drank- en Horecawet geen sprake."
Roxanne Sabbé, jurist en tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet-inspecteurs, keurt de praktijk van de convenanten af. "Het gaat hier om de gezondheid van jongeren. Toezien op volksgezondheid is typisch een kerntaak van de overheid. Die kan niet zonder meer worden overgedragen."

Peter Roumen van BHBW: "Dit is geen toezicht, het is een hulpmiddel voor bewustwording." Dat zou betekenen dat in Hardinxveld-Giessendam en bij de alcoholverkopers in 24 andere gemeenten het wettelijk verplichte toezicht op het verbod tot verstrekking van alcohol aan minderjarigen is weggevallen. "Ook dat zou onrechtmatig zijn", zegt Sabbé.

Bron: nrc.nl.

factsheet-alternatieve-vormen-van-handhaving-op-de-leeftijdsgrens-alcohol_3.pdffactsheet-alternatieve-vormen-van-handhaving-op-de-leeftijdsgrens-alcohol_3.pdf (513 kB)

Laatste nieuws