NL EN
DONEER NU!

Rijden onder invloed gedaald naar 1,4%

12 juli 2018

Het rijden onder invloed tijdens weekendnachten is in 2017 gedaald naar 1,4%.
Het aantal zware overtreders (1,3‰ of meer) is gedaald van 0,3 naar 0,1. Verder verschuift het aandeel overtreders van de landelijke gebieden door de jaren heen naar meer stedelijke gebieden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de politie. Dergelijk onderzoek wordt al sinds 2002 uitgevoerd.

De metingen bestonden uit een aselecte steekproef van automobilisten die in de nacht van vrijdag op zaterdag (vrijdagnacht) en van zaterdag op zondag (zaterdagnacht) tussen 22.00 en 4.00 uur aan het verkeer deelnamen. Alle ruim 13.000 automobilisten werd een verplichte ademtest afgenomen, en wanneer men bij deze ademtest op straat de alcohollimiet van 0,5‰ (ervaren bestuurder) of 0,2‰ (beginnende bestuurder) overschreed, volgde een ademanalysetest welke bepaalde of de bestuurder daadwerkelijk de limiet overschreed.

Mannen waren vaker in overtreding dan vrouwen, maar de verschillen zijn kleiner geworden. Mannen van 35 tot 49 waren het meest in overtreding, onder de vrouwen was dit de leeftijdscategorie tussen de 25 en 34 jaar. In de regio’s Limburg en Noord-Nederland werden in 2017 de meeste overtredingen geconstateerd. 51% van de overtreders kwam uit een café, bar, restaurant, disco of sportkantine.

Hoeveel doden en gewonden er vallen door alcohol in het verkeer is niet exact bekend. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid schatte eerder dat in 2015 zo'n 17% van de slachtoffers in het verkeer te wijten was aan overmatig alcoholgebruik (met een betrouwbaarheidsinterval van 12 - 23%).

rijden-onder-invloed-in-nederland-in-2002-2017.pdfrijden-onder-invloed-in-nederland-in-2002-2017.pdf (718 kB)

Laatste nieuws