NL EN
DONEER NU!

Voor horeca gelden straks weer de oude ventilatienormen

6 augustus 2021

Horecalokaliteiten moeten vanaf 14 augustus 2021 weer voldoen aan de ventilatienormen uit het ingetrokken Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Door het schrappen van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet per 1 juli 2021 waren de ventilatieregels in de horeca aanzienlijk versoepeld. De normen uit het Bouwbesluit, die sinds 1 juli 2021 voor die "oude" normen in de plaats zijn gekomen, liggen ver onder de norm die de WHO in het kader van het coronavirus adviseert. Daarom was er veel kritiek, van deskundigen en van politici.

Het kabinet heeft er nu voor gekozen de "oude" normen op te nemen in de coronaregelgeving en wel de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19.

Voor horecagelegenheden die tussen 1 juli en 14 augustus 2021 een Alcoholwetvergunning hebben gekregen geldt een uitzonderingsbepaling. Zij hoeven niet aan de eisen te voldoen. Behalve als er in de zaak een ventilatie-inrichting aanwezig is die kan voldoen aan de norm. De uitzonderingsbepaling vervalt als er vanaf 14 augustus een nieuwe ventilatie-inrichting wordt gekocht. Die moet dan aan de heringevoerde "oude" norm voldoen.

ministeriele-regeling-...-opleggen-ventilatienormen-horecalokaliteiten.pdfministeriele-regeling-...-opleggen-ventilatienormen-horecalokaliteiten.pdf (216 kB)

Laatste nieuws