NL EN
DONEER NU!

Wiebes: bier België 4% goedkoper, bier Duitsland 23% duurder

28 mei 2014

Wiebes: bier België 4% goedkoper, bier Duitsland 23% duurder Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer over brandstoffenaccijns ook een alinea gewijd aan de prijsverschillen met onze buurlanden v.w.b. alcoholhoudende dranken en bier.

De staatssecretaris gebruikt daarvoor vooral de cijfers van het Belgische instituut voor de nationale rekeningen. Dat instituut komt in haar Analyse van de prijzen – jaarverslag 2013 van het instituut voor de nationale rekeningen tot de volgende conclusies: Nederland is gemiddeld 13% goedkoper dan België. Bier en alcoholhoudende dranken in het algemeen zijn een uitzondering op deze regel. Bier was in België bijna 4% goedkoper dan in Nederland. Als het gaat om alcoholhoudende dranken in het algemeen, is België gemiddeld 3% goedkoper dan Nederland.

Uit dat onderzoek kan ook worden afgeleid dat bier in Duitsland ongeveer 23% duurder is dan in Nederland. Als het gaat om alcoholhoudende dranken in het algemeen is Duitsland ongeveer 5% goedkoper.

Bron: rijksoverheid.nl.

jaarverslag_2013_prijzenobservatorium_tcm325-243890.pdfjaarverslag_2013_prijzenobservatorium_tcm325-243890.pdf (3,94 MB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl