NL EN
DONEER NU!

Maatregelen alcohol en verkeer niet voor alle overtreders even effectief

12 september 2022

Uit onderzoek van het WODC blijkt dat bepaalde maatregelen tegen rijden onder invloed, zoals een verplichte cursus, niet bij alle overtreders even effectief zijn.

Gekeken is naar verschillende subgroepen rijders onder invloed en de LEMA (korte cursus alcohol en verkeer), de EMA (langere cursus alcohol en verkeer), de verplichte alcoholkeuring en het alcoholslotprogramma (dat overigens inmiddels niet meer kan worden opgelegd).

Zowel een doorverwijzing naar het alcoholslotprogramma als de alcoholkeuring blijken effectief in het verminderen van de strafrechtelijke rijden-onder-invloedrecidive. Dit pleit volgens de onderzoekers voor herinvoering van het alcoholslotprogramma als effectieve manier om recidive tegen te gaan. Doorverwijzing naar het alcoholslotprogramma is echter niet effectief voor mensen die jonger dan 16 jaar zijn bij hun eerste strafzaak.

Uit het onderzoek blijkt dat een doorverwijzing naar de LEMA extra effectief is voor mensen die al eerdere rijden-onder-invloeddelicten op hun conto hebben. Voor mensen zonder eerdere rijden-onder-invloeddelicten blijkt een doorverwijzing naar de LEMA juist contra-effectief. De onderzoekers menen dat voor deze groep een nog lichtere interventie, bijvoorbeeld in de vorm van e-learning, mogelijk beter aansluit bij het recidiverisico en hun behoeften.

Bron: wodc.nl.

differentiele-effectiviteit-maatregelen-alcohol-en-verkeer.pdfdifferentiele-effectiviteit-maatregelen-alcohol-en-verkeer.pdf (1,80 MB)

Laatste nieuws