NL EN
DONEER NU!

Amendementen Kooiman verworpen

5 maart 2013

Amendementen Kooiman verworpen Vandaag nam de Tweede Kamer, geheel volgens verwachting, het initiatiefwetsvoorstel Voordewind c.s. ter wijziging van de Drank- en Horecawet aan. De twee ingediende amendementen van het SP lid Nine Kooiman werden verworpen. Aanname van deze amendementen zou hebben betekend dat het voor jongeren geldende verbod op bezit van alcohol in het openbaar zou zijn gewijzigd/geschrapt.

De Tweede Kamer heeft niet gestemd over de motie gericht op inwerkingtreding van het wetsvoorstel 1 juli a.s. Deze was immers vlak voor de stemming door de indiener - het lid Dik-Faber - aangehouden. Wel aangenomen werd de motie van de leden Bergkamp/Rutte waarin de regering wordt gevraagd de 18-jaarsgrens in de komende evaluatie mee te nemen.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl