NL EN
DONEER NU!

Jongeren krijgen alcohol meestal gewoon mee; thuisbezorgkanalen worden aangepakt

15 maart 2019

Een minderjarige van 17 jaar die alcohol wil kopen, lukt dat in meer dan zes op de tien pogingen. Cafetaria’s, sportkantines, horeca en thuis­bezorgers houden zich in veruit de meeste gevallen niet aan de leeftijdsgrens van achttien jaar.

Dat blijkt uit een landelijk onderzoek dat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De staatssecretaris vindt het 'teleurstellend’ dat de cijfers nauwelijks verbeterd zijn ten opzichte van 2016, toen het vorige onderzoek werd gedaan.

In zijn brief aan de Tweede Kamer meldt Blokhuis dat er al een aantal acties om de naleving te versterken is gestart. Zo wordt onder andere de aanpak van de gemeente Utrecht, waarbij horecabedrijven en de gemeente de handen ineenslaan, uitgebreid naar tien andere gemeenten. Daarnaast worden in 2019, in samenspraak met de verschillende verstrekkers, e-learnings ontwikkeld om verantwoorde verstrekking te bevorderen. Uit het nalevingsonderzoek is gebleken dat de belangrijkste voorspeller voor het naleven van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol het vragen naar een ID-bewijs is. Dit zal worden meegenomen in de ontwikkeling van de e-learnings. Verder sluiten alcoholproducenten en sportsector zich aan bij de NIX18-campagne. Hierdoor kan de NIX18 boodschap op veel meer uitingen worden meegenomen, waardoor de leeftijdsgrens wordt benadrukt. Daarnaast blijft de staatssecretaris zich inzetten voor betere naleving door de NIX18-norm te versterken en aandacht te blijven schenken aan het vragen om en tonen van het ID bij de aankoop van alcohol.

De staatssecretaris geeft verder aan dat de prikkel om de wet na te leven ontbreekt als er niet gehandhaafd wordt. Hij vindt het daarom belangrijk dat gemeenten hun toezichthoudende verantwoordelijkheid nemen. Om die reden zet hij zich samen met onder andere de VNG in voor betere handhaving door gemeenten met behulp van een handhavingsprotocol. Voorts is hij voornemens de Drank- en Horecawet te wijzigen. In het wetsvoorstel worden onder meer regels gesteld voor de verkoop van alcohol via thuisbezorgkanalen, die het laagste nalevingspercentage hebben.

Bronnen: nd.nl en rijksoverheid.nl.

Jongeren krijgen alcohol meestal gewoon mee; thuisbezorgkanalen worden aangepakt

landelijk-onderzoek-naar-de-naleving-van-de-leeftijdsgrens-bij-alcoholverkoop-aan-minderjarigen-in-20-1_1.pdflandelijk-onderzoek-naar-de-naleving-van-de-leeftijdsgrens-bij-alcoholverkoop-aan-minderjarigen-in-20-1_1.pdf (2,19 MB)

Laatste nieuws