NL EN
DONEER NU!

OECD brengt belangwekkend nieuw alcoholrapport uit

12 mei 2015

OECD brengt belangwekkend nieuw alcoholrapport uit De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft vandaag om 11 uur bij de OESO in Parijs en bij de Royal Statistical Society in Londen het rapport "Tackling Harmful Alcohol Use" uitgebracht. Het OESO rapport bevat actuele informatie over de alcoholproblematiek, met name onder jongeren, en geeft relevante beleidsaanbevelingen. Uit een analyse van het alcoholbeleid in drie OECD-landen (Canada, Tsjechië en Duitsland) blijkt dat een daling van alcoholmisbruik en verslaving met 10% haalbaar is.

De belangrijkste bevinding van het rapport is dat schadelijk alcoholgebruik door jongeren en vrouwen in veel OECD landen in opkomst is. Dat is deels te wijten aan de steeds ruimere beschikbaarheid van goedkope, effectief gepromote dranken. De stijging van schadelijk alcoholgebruik is – aldus het rapport – een zorgwekkende trend. Het leidt immers tot meer verkeersongevallen en meer geweld, evenals een toegenomen kans op acute en chronische lichamelijke ziekten.
Regeringen die alcoholmisbruik willen aanpakken kunnen volgens de OECD gebruik maken van verschillende bewezen effectieve beleidsinstrumenten. Genoemd worden goede zorg voor zware drinkers, intensivering van de handhaving van wetten tegen rijden onder invloed, evenals het verhogen van de accijnzen en de prijzen van drank en het reguleren van de alcoholmarketing.

Het rapport komt voor de Europese Unie op een goed moment. In Europa wordt namelijk sinds kort binnen diverse gremia gediscussieerd over de wenselijkheid van een nieuwe Europese alcoholstrategie. Vorige maand hebben de ministers van Volksgezondheid van de EU-lidstaten in Riga tijdens een informele top geconcludeerd dat er behoefte is aan een gemeenschappelijk EU-alcoholbeleid. Later diezelfde maand nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin de Commissie wordt opgeroepen met een nieuwe EU Alcoholstrategie te komen. De vorige EU-alcoholstrategie liep tot 2012.

Bron: oecd.org.

Laatste nieuws