NL EN
DONEER NU!

Wijnsector boos over vermelding relatie alcohol en kanker

10 december 2021

Het Europees Parlement stemde deze week met 29 stemmen vóór, 1 stem tegen en 4 onthoudingen in met het rapport 'Strengthening Europe in the fight against cancer', opgesteld door de speciale commissie voor de behandeling van kanker (BECA).

Het Comité Européen des Entreprises Vin, het CEEV, de belangenbehartiger van de Europese wijnsector, is echter boos over een passage in dat BECA-rapport. Het gaat de sector om de bewering dat er geen veilige grens is voor wat betreft alcoholconsumptie en kanker. Letterlijk staat er: "The higher the amount of alcohol consumed, the higher the risk of developing cancer. In Europe, an estimated 10% of all cancer cases in men and 3% of all cancer cases in women are attributable to alcohol consumption."

De CEEV zegt 'verbaasd' en 'teleurgesteld' te zijn en spreekt van misleiding.

De CEEV heeft een infographic opgesteld met voornamelijk kritiek op de in september 2018 in The Lancet verschenen Global Burden of Disease Study (GBD), die volgens de CEEV de bron is van de betreffende alinea in het rapport van de BECA.

Uit die GBD studie blijkt dat kanker voor de leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar een belangrijke oorzaak is van alcoholgerelateerde sterfgevallen. De onderzoekers geven aan dat het risico om te sterven als gevolg van alcoholgebruik en specifiek als gevolg van alcoholgerelateerde kankers, toeneemt naarmate je meer drinkt. Uit de studie blijkt ook dat niet drinken de gezondste optie is. Daarom zou het beleid, aldus het onderzoeksteam van de Global Burden of Disease Study, erop gericht moeten zijn de algehele consumptie op bevolkingsniveau omlaag te brengen.

Bronnen: ceev.eu en europa.eu.

strengthening-europe-in-the-fight-against-cancer.pdfstrengthening-europe-in-the-fight-against-cancer.pdf (2,75 MB)

Laatste nieuws