NL EN
DONEER NU!

Vlaams expertisecentrum vraagt politiek alcoholleeftijd naar 18 jaar te verhogen

9 januari 2024

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) wenst voor het nieuwe jaar de verhoging van de minimumleeftijd voor alcohol naar 18 jaar en voor gokken naar 21 jaar. Dat valt te lezen in hun nieuwe verkiezingsmemorandum 2024.

VAD formuleert in het memorandum richting de politieke partijen 9 prioriteiten voor een doeltreffend beleid over alcohol, psychoactieve medicatie, gokken, gamen en illegale drugs
1. Stel een op wetenschap gebaseerde en consistente wetgeving op.
2. Zet de historische onderfinanciering van drugpreventie recht.
3. Investeer in een zorgaanbod dat rekening houdt met diverse behoeften van mensen
met verslaving.
4. Moedig deskundigheidsbevordering aan.
5. Streef naar een drugbeleid met gezondheidswinst voor de hele bevolking, niet enkel met focus op schadelijk middelengebruik.
6. Besteed extra aandacht aan personen in maatschappelijk kwetsbare situaties en
andere risicogroepen.
7. Zet in op destigmatisering, toegankelijkheid van de zorg enervaringsdeskundigheid.
8. Versterk onderzoek, evaluatie en vernieuwing.
9. Zet in op interfederale samenwerking, met focus op gezondheid en welzijn

De koepel wijst op het ontbreken van voldoende wetgeving met bewezen kosteneffectieve maatregelen gericht op prijsverhoging, reclameverboden en beperking van de beschikbaarheid van alcohol en gokken. Dat geldt volgens het VAD in het bijzonder voor het optrekken van de minimumleeftijd: voor alcohol naar 18 jaar en voor gokken naar 21 jaar.

Bron: vad.be.

Laatste nieuws