NL EN
DONEER NU!

Comadrinkers zijn gemiddeld ouder dan voorheen

4 juli 2023

Het aantal adolescenten dat jaarlijks met een alcoholintoxicatie in het ziekenhuis belandt, is tussen 2007 en 2019 aanzienlijk toegenomen. Maar hun gemiddelde leeftijd is ook gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van onder anderen de bekende kinderarts Nico van der Lely, waarvan de resultaten zijn verschenen in Preventive Medicine Reports.

Geanalyseerd werden de dossiers van alle 2.675 comadrinkers onder de 18 jaar die opgenomen zijn in 12 Nederlandse ziekenhuizen in de periode 2007 tot 2019. Hieruit blijkt dat de stijging van het aantal intoxicaties vooral was in de periode 2007 tot 2011. Daarna was er eerst een daling en sinds enkele jaren een stabilisatie.

Wat de leeftijd van de comadrinkers betreft zie je een duidelijke verandering na verhoging van de alcoholleeftijdsgrens naar 18 jaar in 2014. De comadrinkers in de periode 2007 – 2013 waren beduidend jonger dan in de periode 2014 – 2019. In 2007 was 62,8% van de jonge comadrinkers < 16 jaar, terwijl dit in 2019 was gedaald tot 40,2%.

Wat verder opvalt is dat het aandeel comadrinkers dat een positieve drugtest had toenam na 2014. Het betrof meestal cannabis. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve Nederlandse gegevens is het – aldus de onderzoekers - onwaarschijnlijk dat de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol verantwoordelijk is voor de toename van het aantal positieve drugstesten. Het gebruik van cannabis nam in de betreffende periode in Nederland wat af en het gebruik van hard drugs nam niet toe. Ook weten we dat jonge comadrinkers meer mentale problemen hebben, wat vaak samen gaat met drugsgebruik. De resultaten laten dus vooral zien dat alcohol en drugs vaak gelijktijdig worden gebruikt.

Pigeaud, L.E.M., Veld, L. de, Hoof, J.J. van & Lely, N. van der. Acute alcohol intoxication in adolescents before and after the Dutch alcohol law change. Preventive Medicine Reports 35 (2023) 102310. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2023.102310

Bron: sciencedirect.com.

Laatste nieuws