NL EN
DONEER NU!

45% van de hulpvraag in de verslavingszorg betreft alcoholproblematiek

21 maart 2023

Recent heeft het LADIS (Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem) een tussenrapportage gepubliceerd met de Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021. De afgelopen zes jaar konden geen cijfers worden gerapporteerd als gevolg van het ontbreken van een wettelijke grondslag. Die is er nu wel.

Uit deze tussenrapportage blijkt dat de alcoholproblematiek tussen 2016 en 2021 stabiel is gebleven en verantwoordelijk is voor zo’n 45% van de hulpvraag in de verslavingszorg. In 2021 betrof het 24.231 cliënten. 70% is man, 30% vrouw. De gemiddelde leeftijd is 47 jaar. 4% is jonger dan 25 jaar.

In de loop van 2023 worden de gegevens van 2022 bij de instellingen opgevraagd en verwerkt in het LADIS. Daarbij wordt tevens de LADIS database verder verrijkt met gegevens vanuit andere bronnen van de verslavingszorginstellingen van de afgelopen jaren. Dat samen maakt dat in het najaar 2023 een verbeterde versie van de Kerncijfers over de jaren 2016-2022 kan worden gepubliceerd.

tussenrapportage-kerncijfers-verslavingszorg-2016-2021.pdftussenrapportage-kerncijfers-verslavingszorg-2016-2021.pdf (0,96 MB)

Laatste nieuws