NL EN
DONEER NU!

Nieuwe fase evaluatie EU structuurrichtlijn alcoholaccijnzen

19 april 2017

Nieuwe fase evaluatie EU structuurrichtlijn alcoholaccijnzen De Europese Commissie is in 2015 een evaluatietraject gestart om te bepalen of, en zo ja hóe de richtlijn die de structuur van de alcoholaccijnzen regelt aangepast moet worden om misbruik en fraude te verminderen. Dit in het kader van de "Better Regulation" agenda. Gisteren is een nieuwe fase van dit traject gestart.

In 2015 is een consultatie gehouden in de vorm van een vragenlijst. De vragen hadden betrekking op problemen bij de categorisering, of er fraude was en of de bestaande verlaagde tarieven en vrijstellingen wenselijk of onwenselijk zijn. Op basis daarvan heeft de Commissie een rapport met aanbevelingen opgesteld en een externe partij onderzoek laten doen (zie eerder bericht hierover). In december hebben de ministers van Financiën van de lidstaten, in het kader van de ECOFIN de Commissie opgedragen de noodzakelijke verdere studies te laten verrichten en te komen met een impact assessment. Deze is recent gereedgekomen.

Op 18 april is de volgende fase van het evaluatietraject gestart: een nieuwe openbare consultatieronde waarin eenieder de mogelijkheid heeft zijn of haar mening te geven over enkele beleidsopties. Ook deze consultatie is in de vorm van een vragenlijst.

Bron: ec.europa.eu.

Laatste nieuws