NL EN
DONEER NU!

Nieuwe cijfers over middelengebruik studenten MBO en HBO

29 oktober 2018

Het percentage studenten van MBO en HBO van 16 t/m 18 jaar dat ooit alcohol heeft gebruikt is tussen 2015 en 2017 met 3 procentpunt gestegen. Het gebruik afgelopen maand is 4 procentpunt gestegen. Beide stijgingen zijn niet significant. Een opvallende en zorgelijke toename is het aantal 16-jarigen, voornamelijk jongens, dat op een weekenddag meer dan 10 glazen alcohol drinkt (14% in 2015, 22% in 2017). Onder 17- en 18-jarigen zijn wat betreft 10 glazen of meer drinken sinds 2015 geen significante verschillen zichtbaar.

De leeftijdsgrens van 18+ voor de verkoop van alcohol aan jongeren blijkt in de supermarkt veelal nageleefd te worden. 16- en 17-jarigen geven aan het meest succes te hebben in het verkrijgen van alcohol in een café/bar of een discotheek.

Dat blijkt uit het rapport Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2017, dat staatssecretaris Paul Blokhuis vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit rapport betreft een aanvulling op het eerder gepubliceerde rapport HBSC 2017 – gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland.

Bron: rijksoverheid.nl.

middelengebruik-onder-studenten-van-16-18-jaar-op-het-mbo-en-hbo-2017_3.pdfmiddelengebruik-onder-studenten-van-16-18-jaar-op-het-mbo-en-hbo-2017_3.pdf (9,7 MB)

Laatste nieuws