NL EN
DONEER NU!

Schippers antwoordt op Kamervragen over bieractie C1000

18 juni 2012

Schippers antwoordt op Kamervragen over bieractie C1000 Minister Schippers van VWS heeft vandaag antwoord gegeven op vragen van het Kamerlid Van der Staaij over een grootschalige bieractie van C1000 in het kader van het Europees Kampioenschap voetbal.

De minister meldt dat deze actie viel binnen de ruimte die de huidige zelfregulering biedt. Zij acht een landelijke verbod niet nodig. Wel geeft de minister aan dat de jongste wijziging van de Drank- en Horecawet gemeenten verordenende bevoegdheden geeft om op lokaal niveau ongewenste prijsacties met alcohol tegen te gaan. Deze vorm van lokaal maatwerk vindt de minister - samen met de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken - afdoende.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws