NL EN
DONEER NU!

Rechter draait ontslag dronken ambtenaar terug

22 september 2021

Rechter draait ontslag dronken ambtenaar terug Een ambtenaar van de gemeente Epe die dronken aan een Zoom-vergadering met burgers deelnam, had niet op staande voet mogen worden ontslagen. De kantonrechter in Apeldoorn heeft dat bepaald.

Volgens de rechter wist de gemeente dat de ambtenaar in behandeling was geweest bij een verslavingskliniek en had hij zelf aangegeven geen maat te kunnen houden. Dat zijn signalen die wijzen op een verslaving. De ambtenaar ontkende dat daarvan sprake was. Maar de gemeente had op die mededeling van betrokkene niet af mogen gaan.

Hoewel evident is dat de gemeente geen drankgebruik tijdens werktijd kan en hoeft te accepteren, had er bij de afweging van omstandigheden om te beoordelen of voortzetting van de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs gevergd kon worden in het geval van deze ambtenaar ook meegewogen moeten worden dat sprake was van een terugval in een verslaving. Het ontslag op staande voet moet worden teruggedraaid.

De rechter ziet alcoholverslaving in deze zaak dus aan als een ziekte. Dat is in lijn met de vaste rechtspraak van de Hoge Raad.

De gemeente Epe beraadt zich op vervolgstappen.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws