NL EN
DONEER NU!

Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen over gedragscursussen voor alcoholrijders

6 maart 2018

Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen over gedragscursussen voor alcoholrijders Minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) heeft vragen beantwoord van het Kamerlid Dijkstra (VVD) over de effectiviteit van gedragscursussen voor alcoholrijders. Het Kamerlid stelde deze vragen naar aanleiding van het bericht 'Drankrijders gaan na cursus net zo vaak weer de fout in'.

Uit de beantwoording blijkt dat de minister het WODC gevraagd heeft een meerjarig onderzoek te doen naar de strafrechtelijke recidive van deelnemers aan een aantal bestuursrechtelijke maatregelen, namelijk de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA), de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) en het oude bestuursrechtelijke Alcoholslotprogramma (ASP).

Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat de rijden-onder-invloed-recidive (ofwel specifieke recidive) van beginnend bestuurders die een LEMA volgden een dalende trend laat zien van 15% in 2009 tot iets beneden de 10% in 2013. Een andere bevinding is dat een vergelijking van de recidive van LEMA-deelnemers uit 2013 met een gelijktijdige eenmalige controlegroep nauwelijks verschillen laat zien.

Op basis van deze eenmalige effectmeting kan echter, volgens de minister, niet de conclusie worden getrokken dat de LEMA geen effect heeft. Zij zal daarom bezien of aanvullend onderzoek mogelijk is.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws