NL EN
DONEER NU!

Van Ooijen beantwoordt vragen over voorgestelde wijziging Alcoholbesluit

10 maart 2023

Van Ooijen beantwoordt vragen over voorgestelde wijziging Alcoholbesluit Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft antwoord gegeven op enkele vragen van Kamerfracties n.a.v. zijn voornemen enkele nieuwe boetebedragen in de bijlage van het Alcoholbesluit vast te stellen. Het gaat om boetebedragen voor overtreding van wetsartikelen die middels amendementen toegevoegd zijn aan de Alcoholwet en waarvoor abusievelijk door de indieners van de amendementen geen grondslag is opgenomen om een bestuurlijke boete op te leggen.

De aanpassingen die worden voorgesteld betreffen de bestuurlijke boetes voor overtredingen rondom proeverijen, alcoholoverlastgebieden en vervoersmiddelen waarop alcohol wordt geschonken.

Indien de Verzamelwet VWS 2022, die in de Alcoholwet de grondslag toevoegt om bij deze overtredingen bestuurlijke boetes op te leggen, niet aangenomen wordt door de Eerste Kamer, zal onderhavig ontwerpbesluit niet in werking kunnen treden. Dan bestaat er namelijk geen grondslag om een bestuurlijke boete op te leggen bij overtreding van de betreffende artikelen, en kunnen de artikelen niet opgenomen worden in de bijlage bij het Alcoholbesluit. Dan blijft handhavend optreden met betrekking tot deze artikelen, net als nu, alleen mogelijk met bestuursdwang of een last onder dwangsom. Dit is een ingewikkelde route.

Van Ooijen stelt voor de bestuurlijke boetes voor de genoemde overtredingen onder categorie C (zwaarste categorie, vanaf €1.360) te brengen. Daarmee wil hij aangeven welk belang hij aan de artikelen hecht. Hij verwacht dat de hoogte van de boete voldoende afschrikwekkend is. Dit is in lijn met de handhaving van andere artikelen in de Alcoholwet, en in het bijzonder de artikelen 25a tot en met 25d (eveneens gemeentelijke verordenende bevoegdheden), waarin ook is gekozen voor handhaving met een bestuurlijke boete. De bestuurlijke boete is bestraffend en - door de afschrikwekkende werking - gericht op het voorkomen van verdere overtredingen.

De PVV had nog een vraag over proeverijen. De staatssecretaris maakt duidelijk dat gemeenten proeverijen - uitsluitend in slijterijen! - per verordening kunnen toestaan. En wel onder een viertal voorwaarden, geregeld in een AMvB. Deze voorwaarden houden in dat er maximaal één proeverij per dag en maximaal drie per week mogen plaatsvinden. De kosten moeten vooraf duidelijk zijn, de deelnemers moeten bij de organisator bekend zijn en de lokaliteit is gesloten ten tijde van de proeverij en niet toegankelijk voor publiek van buiten.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws