NL EN
DONEER NU!

Alcoholbesluit in Staatsblad

10 juni 2021

Vandaag is in het Staatsblad de definitieve versie geplaatst van het Alcoholbesluit.

Het Alcoholbesluit bevat nadere regels ter uitwerking van de Alcoholwet, die 1 juli a.s. in werking zal treden.

Het Alcoholbesluit vervangt alle bestaande algemene maatregelen van bestuur op grond van de Drank- en Horecawet, zoals:
- het Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf,
- het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999,
- het Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Drank- en Horecawet, en
- het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet.

Verder regelt het Alcoholbesluit proeverijen in slijtlokaliteiten.

Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet komt te vervallen. Enkele bepalingen uit dat Besluit zijn per 1 juli a.s. in de Alcoholwet opgenomen. Deze eisen zijn aanvullend op de eisen van het Bouwbesluit en - in de toekomst - het Besluit bouwwerken leefomgeving.

alcoholbesluit---versie-staatsblad.pdfalcoholbesluit---versie-staatsblad.pdf (152 kB)

Laatste nieuws