NL EN
DONEER NU!

Svh biedt oplossing voor vervallen diploma's

22 augustus 2017

Svh biedt oplossing voor vervallen diploma's Sinds 2013 is wettelijk geregeld dat iedereen met een Svh Diploma Sociale Hygiëne ingeschreven wordt in het Register Sociale Hygiëne. Zij ontvangen dan een 'Verklaring Sociale Hygiëne', afgegeven door de Landelijke Examencommissie van Svh (LEC-SVH). Gemeenten raadplegen dit register bij het verstrekken van een Drank- en Horecawetvergunning.

In de Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet 2015 van staatssecretaris Martin van Rijn is opgenomen welke bewijsstukken iemand ook kan overleggen om aan te tonen over voldoende kennis en inzicht te beschikken met betrekking tot sociale hygiëne. Mensen in het bezit van die bewijsstukken kunnen zelf een aanvraag doen om in het Register Sociale Hygiëne te worden bijgeschreven.

Maar er zijn ook mensen die in de branche werken die geen Svh Diploma Sociale Hygiëne hebben of ander relevant bewijsstuk, niet in het register staan en werken als leidinggevende op basis van oude diploma’s (zoals bijvoorbeeld de Middelbare Hotelschool) die voorheen wel, maar inmiddels geen recht meer geven op bijschrijving in het register. Vaak hadden deze mensen al een zaak of een leidinggevende functie voordat het Register Sociale Hygiëne er kwam.

Svh (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) biedt deze medewerkers en ondernemers de mogelijkheid om hun oude diploma om te zetten in het huidige Svh Diploma Sociale Hygiëne. Dat kan alleen met de juiste bewijsstukken. Bovendien moet dat vóór 1 mei 2018, omdat de Landelijke Examencommissie van de Svh heeft bepaald dat er een overgangsperiode geldt tot dat tijdstip.

Alle gemeenten hebben een brief gekregen over de meeste recente regelgeving. Na 1 mei 2018 zullen gemeenten ook strenger gaan kijken naar de registratie van de leidinggevenden in het register.

Bronnen: entreemagazine.nl en khn.nl.

voorlopig-overzicht-van-bewijsstukken-sociale-hygiene-vanaf-24-8-2017.pdfvoorlopig-overzicht-van-bewijsstukken-sociale-hygiene-vanaf-24-8-2017.pdf (77,0 kB)

Laatste nieuws