NL EN
DONEER NU!

Amendement Klein: schrap extra accijns op mousserende wijn, maar verhoog accijns op stille wijn

13 november 2014

Het Kamerlid Norbert Klein van de TK-fractie Klein heeft een amendement op het Belastingplan 2015 ingediend. Als dit amendement wordt aangenomen zullen de accijnstarieven voor mousserende wijnen (champagne, prosecco) en die voor niet-mousserende ofwel stille wijnen al vanaf 2015 even hoog zijn.

In de accijnswetgeving was al voorzien dat per 1 januari 2017 de accijns voor mousserende wijnen gelijk getrokken wordt met het lagere tarief van stille wijn. Door deze gelijktrekking echter al in 2015 te verwezenlijken, moeten de tarieven voor stille wijn tijdelijk verhoogd worden met 3,42% voor de jaren 2015 en 2016, opdat deze maatregel budgetneutraal gerealiseerd kan worden.
In het amendement is ook opgenomen dat het onderscheid tussen mousserende en niet mousserende tussenproducten wordt geschrapt. Dit kan budgettair neutraal omdat mousserende tussenproducten vrijwel niet verkocht worden.

Laatste nieuws