NL EN
DONEER NU!

Drank- en Horecawet heeft zeker bestaansrecht, toezicht laat te wensen over

21 juni 2016

Drank- en Horecawet heeft zeker bestaansrecht, toezicht laat te wensen over Uit onderzoek van Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW), gebaseerd op een enquête onder 138 gemeenten, blijkt dat een meerderheid (86%) de Drank- en Horecawet een goede basis vindt voor horecabeleid, en 97% vindt dat de wet dan ook niet afgeschaft kan worden. Ook is het merendeel het er over eens dat de wet landelijk ingeregeld moet blijven, en de regels beter niet in lokale regelgeving kunnen worden opgenomen. Wel vindt bijna de helft dat de gemeenten meer lokale beleidsvrijheid zouden moeten krijgen.

Eén van de belangrijkste speerpunten van de Drank- en Horecawet is het tegengaan van alcoholmisbruik onder de jeugd. Waar de Drank- en Horecawet handhavingsinstrumenten biedt, wordt een geconstateerde alcoholovertreding door een minderjarige vaak afgedaan met een mondelinge waarschuwing. 48% van de ondervraagden geeft aan dat er zo goed als geen wettelijke maatregelen worden genomen tegen jongeren onder de 18 die alcoholhoudende drank op een voor het publiek toegankelijke plek aanwezig hebben. 11% neemt in dit geval zelfs geen enkele maatregel!

Het merendeel van de ondervraagden geeft verder ook aan dat er in de gemeente minder dan slechts 1 FTE beschikbaar is voor het toezicht. Een meerderheid geeft bovendien aan dat de functie Toezichthouder Drank- en Horecawet beperkt wordt door de koppeling aan de bevoegdheid Buitengewone Opsporingsambtenaar.

Uit de data blijkt dat er, als het gaat om alcoholdistributie, amper wordt ingegrepen wanneer een overtreding van de DHW geconstateerd wordt. 71% van de gemeenten heeft geen enkele boete uitgedeeld. Wanneer er wel wordt gehandhaafd, dan kennen de gemeenten een breed pakket aan sanctiemogelijkheden. Zo wordt door 12% DHW-vergunningen geschorst na overtredingen en kent 17% van de gemeenten intrekking van de vergunning. 12% heeft de 'Three strikes out maatregel' binnen het sanctiepakket (alhoewel maar 3% die maatregel daadwerkelijk toegepast heeft). Onder de andere maatregelen bevinden zich onder meer het opleggen van een dwangsom (18%) en de bestuurlijke boete (17%). 8% van de gemeenten kent ook strafrechtelijke vervolging.

Bronnen: consultancy.nl en bhbw.nl.

bhbw-monitor-drank--en-horecawet---resultaten-en-conclusies.pdfbhbw-monitor-drank--en-horecawet---resultaten-en-conclusies.pdf (640 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl